28.10.2020 / Rynek inwestycyjny

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2020

W okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto. 
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. oddano do użytkowania 156,5 tys. mieszkań, tj. o 7,4% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 101,3 tys. mieszkań - o 11,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 52,6 tys. mieszkań, tj. o 5,6% więcej. W  ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,3% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,7% i 33,6%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (995 wobec 1 510); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1 617 mieszkań (wobec 3 248 w ub. roku).

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wyniosła 13,9 mln m2, czyli o 6,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-wrzesień 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała
o 0,9 m2, osiągając wartość 88,6 m2.

Mieszkania oddane do użytkowania
Źródło: https://stat.gov.pl/ 

 

Wyszczególnienie

2020

IX I-IX
Liczba
mieszkań
IX 2019=100 VIII 2020=100 Liczba
mieszkań
I-IX 2019=100
Ogółem
20 719 121,9 124,1 156 523 107,4
Indywidualne 6 624 123,7 110,0 52 588 105,6
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 13 637 123,5 130,4 101 323 111,1
   w tym na wynajem 17 5,0 19,5 1 105 66,0
Spółdzielcze 179 241,9 161,3 995 65,9
Komunalne 229 200,9 prawie 9-krotnie więcej 721 62,6
Społeczne czynszowe 50 12,0 69,4 873 46,7
Zakładowe - . . 23 10,0