03.12.2019 / Zielone dachy.

Rozwiązania proekologiczne.


Zielone dachy - korzyści, zalety i wady z zakładania zielonych dachów

Jeszcze do niedawna taras na dachu kojarzył nam się ze scenami filmowymi. Dziś coraz częściej spotykamy go w zabudowie nowoczesnych bloków i domów jednorodzinnych. Zielone tarasy na dachu są szczególnie popularne w większych aglomeracjach, w których trudno o własne, proekologiczne miejsce wypoczynku na świeżym powietrzu. Jak urządzić taką przestrzeń? I jakie wymogi techniczne i musi spełniać taras na dachu? Odpowiedź znajdziecie poniżej.
 

Zalety i wady zielonych dachów - warto je rozważyć już na etapie budowy

Przystępując do budowy zielonego tarasu, warto zaplanować wszystkie szczegóły. Najlepiej byłoby, gdyby koncepcja budowy ogrodu została zaplanowana już na etapie tworzenia projektu budowlanego. W ten sposób upewnimy się, że budynek będzie posiadał solidny strop i wzmocnienia, które utrzymają zwiększoną masę dachu. Co prawda zielone tarasy mogą też powstawać na istniejących już budynkach, jednak wymaga to dużego doświadczenia, oceny wytrzymałości istniejącego już stropu dachowego, a często także budowy dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych.

Zielone dachy adaptowane na istniejącym już budynku wymagają wykonania dodatkowego projektu. Nie możemy też zapominać o załatwieniu spraw natury formalnej przed wykonaniem zielonych dachów. Budowa tarasu na dachu wymaga pozwolenia budowlanego. Dokumentację składamy we właściwym urzędzie, dołączając projekt, harmonogram prac oraz ekspertyzy dotyczące wytrzymałości konstrukcji budynku pod dach zielony.

Planując własne zielone oazy, czyli dachy zielone, warto także pamiętać, że połowa ich powierzchni może zostać zakwalifikowana jako powierzchnia biologicznie czynna. Co to oznacza w praktyce? W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego znajdziemy zapisy o minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, która musi pozostać na działce budowlanej. W ciasnej zabudowie może być to dość istotne ograniczenie, które wymusza na inwestorach budowę obiektów o mniejszych gabarytach. Dzięki wliczeniu powierzchni biologicznie czynnej na zielonym tarasie można pozwolić sobie na zwiększenie rozmiarów obiektu budowlanego.

Zalety zielonych dachów

Zielone dachy to nie żadna nowość. Koncepcja ta była znana już w starożytności, a w wiekach średnich przeżywała rozkwit głównie na północy w krainach i państwach o surowym klimacie. Tak więc zielone dachy to technologia przeszłości i przyszłości, ponieważ zakłada się, że ich stosowanie będzie coraz częstsze.

Procesy urbanizacyjne i redukcja terenów zielonych w miastach wpływa bardzo niekorzystnie na jakość życia mieszkańców. Ogrody na dachu czy zieleń na dachu to rozwiązanie ekologiczne, które może poprawić tą sytuację, jeżeli świadomość na temat zielonych technologii zwiększy się, a inwestorzy przekonają się do tego typu koncepcji.

Zalety zielonych dachów są nie do przecenienia. Oprócz tego, że estetycznie się prezentują, stanowią barierę dla zanieczyszczeń, produkują tlen oraz pochłaniają dwutlenek węgla. Mikroklimat wytwarzany w okolicy zielonego dachu zapobiega tworzeniu "wysp ciepła". Ogrody na dachu pełnią funkcję doskonałej termoizolacji - zarówno zimą, jak i latem. Zieleń na dachu wpływa na redukcję kosztów ogrzewania i klimatyzacji.

Zalety zielonych dachów to również redukcja spływu wód deszczowych, co przekłada się na znaczne ograniczenie konieczności odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji. Promieniowanie UV nie niszczy powierzchni dachu, elementów konstrukcyjnych w tak znaczny sposób jak to ma miejsce przy tradycyjnych rozwiązaniach. W związku z tym zielone dachy charakteryzują się żywotnością. Kolejną zaletą zielonego dachu jest tłumienie hałasu.

Źródło: https://fajnyogrod.pl/