02.12.2019 / Zwolnienie z podatku. Oto kolejny pomysł na walkę ze smogiem.

Rozwiązania ekologiczne Tomaszów Mazowiecki.Tomaszów Mazowiecki robi kolejny krok w drodze do czystego powietrza. Właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Projekt uchwały w tej sprawie tomaszowscy radni będą głosować na czwartkowej (28 listopada) sesji rady miejskiej.

Uchwała ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości będzie stanowić uzupełnienie innych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w mieście, takich jak m.in. zakup niskoemisyjnych autobusów dla MZK, pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła czy montaż 40 sensorów jakości powietrza. Zdaniem władz miasta, uchwała będzie też stanowić zachętę do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z jej treścią, ze zwolnienia z podatku od nieruchomości będą mogli skorzystać ci właściciele nieruchomości, którzy po wejściu w życie uchwały na podłączenia instalacji fotowoltaicznej poniosą nakłady w wysokości co najmniej 15 tys. zł brutto.

Czytaj też: Samorządy chcą ewolucji, a nie rewolucji energetycznej

Warunkiem uzyskania ulgi będzie też złożenie w urzędzie miasta odpowiedniego wniosku (do końca roku, w którym zostały poniesione koszty) oraz korzystanie z podłączonej instalacji fotowoltaicznej nieprzerwanie w czasie, którego będzie dotyczyło zwolnienie. Wielkość zwolnienia nie będzie mogła przekroczyć 100 proc. poniesionych kosztów. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a obowiązywać będzie do 31 grudnia 2025 r.

Na walkę ze smogiem

Nie tylko zachętami samorządy starają się skłonić mieszkańców do proekologicznych praktyk. Krakowski sąd skazał na miesiąc pozbawienia wolności mieszkańca, który palił w piecu centralnego ogrzewania drewnem i węglem - zabronionymi rodzajami paliw - poinformował rzecznik straży miejskiej Marek Anioł.

Czytaj też: Miesiąc pozbawienia wolności dla mieszkańca palącego drewnem i węglem. Ważny wyrok w Krakowie

Rzecznik SM dodał, że sąd rejonowy wymierzył mężczyźnie karę miesiąca ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 20 godzin.

Zarzucono mu, że w październiku palił w piecu centralnego ogrzewania zabronionymi rodzajami paliw - drewnem i węglem, ignorując tym samym przepisy miejskiej uchwały antysmogowej. Nieprawidłowości wykazała kontrola przeprowadzona przez straż miejską.
Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/