02.12.2019 / Sosnowiec planuje dotacje do 4 tys. zł na zbieranie deszczówki.

Dotacje na zagospodarowanie wody deszczowej w Sosnowcu.Sosnowiec chce płacić mieszkańcom za łapanie deszczówki i wód roztopowych w miejscu ich powstania. Jest już gotowy projekt uchwały wprowadzającej dotacje na ten cel w wysokości nawet 4 tys. zł.

Sosnowiecki projekt zbierania wody deszczowej został nazwany `Po(d)lej deszczem w Sosnowcu`.

W projekcie uchwały czytamy, że celem programu jest utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawy lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Sosnowca. Dotacja ma wynosić 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 4 000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość.

Uchwała określi też ściśle, na co pieniądze z dotacji miejskiej będą mogły być przeznaczone. Chodzi o pokrycie kosztów zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych lub kosztów remontu istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności.

Dotacja nie może być wykorzystana np. na opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania czy też na `zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość retencjonowanej wody deszczowej wyrażonej w m3, przy założeniu, że im większa ilość tym większy efekt ekologiczny`.

- Świadomość ekologiczna sosnowiczan jest coraz wyższa, dlatego jesteśmy pewni, że ten pilotażowy projekt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Adresujemy go do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. Czyli nie mogą w nim brać udział wspólnoty mieszkaniowe czy administracje – mówił Radiu Piekary rzecznik UM w Sosnowcu Rafał Łysy.

Pula przeznaczana na dotacje będzie co roku ustalana w budżecie miasta i prowadzony będzie nabór wniosków.

Sosnowiec to kolejne miasto, które zachęca do łapania deszczówki. We Wrocławiu właśnie zakończono przyjmowanie wniosków do tamtejszego programu dotacyjnego `Złap deszcz`.

Zainteresowanie okazało się tak duże, że w trzy tygodnie udało się zrealizować tegoroczny budżet przewidziany na realizację programu. Po kilku dniach jego trwania zdecydowano o zwiększeniu puli środków z początkowych 80 do 250 tysięcy złotych. Dzięki temu zostanie zrealizowanych ponad 80 wniosków.

- Widać, że wrocławianie chcą tworzyć miasto ekologiczne. A my będziemy im w tym pomagać, myśląc już o kolejnej edycji "Złap deszcz" - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Najczęściej wybieraną instalacją do zatrzymywania deszczu okazały się pojemniki naziemne i podziemne - w sumie ok. 80 realizacji. Powstanie również 5 ogrodów deszczowych oraz kilka studni chłonnych.
Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/